Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning" – OBS! Kort frist

07. mai 2020

Høringsinnspill til rapporten: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning"

Det vises til ovennevnte høring. Høringsdokumentet har vært på intern høring i foreningen. Legeforeningen støtter i utgangspunktet rapporten og de intensjonene som ligger bak. Samtidig er vi usikker på den materielle betydningen rapporten vil ha for videre arbeid med samordning av datahåndtering i forskningsprosjekter som går på tvers av sektorene og for nasjonal harmonisering av tolkning av lovverk med hensyn til håndtering av pseudonymiserte forskningsdata.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv