Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

07. februar 2020

Høringsfrist 25.03.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling