Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

07. februar 2020

Høringsfrist 25.03.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen Medisinsk fagavdeling