Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

07. februar 2020

Høringsuttalelse

Den norske legeforening har mottatt til høring utkast til nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. De nasjonale faglige rådene har vært på intern høring i alle foreningsledd.
Høringsfristen ble forlenget til 17. april 2020.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen Medisinsk fagavdeling