Høring - Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

13. november 2020

Høringsfrist 03.01.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv