Høring - Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

13. november 2020

Legeforeningens høringssvar - Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

Helsedirektoratet sendte den 21. oktober 2020 på høring et forslag til forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler. Direktoratet foreslår at leger som søker på vegne av pasient, skal gis en plikt til å benytte ny digital søknadsløsning for blåresept ("blåreseptsøknad"). Fristen for å avgi høringssvar er 3. februar 2021.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv