Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

07. oktober 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring om forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Forskriften skal erstatte dagens forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Departementet mener den nye forskriften i større grad vil være tilpasset en digitalisert hverdag, bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og dermed vil være lettere for rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. Departementet foreslår blant annet å utvide av rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre.

 

Departementet foreslår at helsesykepleiere og jordmødre med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, gis rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler i ATCgruppe G02B og G03A, samt legemidler til bruk i praksis som er nødvendig for administrering av prevensjonsmidlene. Rekvirering av langtidsvirkende prevensjon til unge under 16 år vil fortsatt kreve en medisinskfaglig vurdering gjort av lege.

 

Det kreves at helsesykepleiere og jordmødre har gjennomført relevant utdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har id-nummer som helsesykepleier eller jordmor i det offentlige Helsepersonellregisteret.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv