Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

07. oktober 2020

Legeforeningens høringsuttalelse - forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

1 Innledning og bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 4. oktober 2020 på høring forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.
Forskriften skal erstatte dagens forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Høringsfristen er 8. januar 2021, men etter nærmere avtale med saksbehandler i departementet har Legeforeningen fått utsatt fristen.

Legeforeningen er kritisk til deler av forslaget, og vil kommentere dette nærmere i det følgende.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv