Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

07. oktober 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv