Høring - forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek

07. juli 2020

Høringsfrist 17.08.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høringen forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek.

Legemiddelverket gjennomgår årlig listen over legemidler som kan selges utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang har Legemiddelverket foreslått å gjøre følgende endring i listen:

  • Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen.
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem tas inn i LUA-ordningen.
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen.

I tillegg foreslår Legemiddelverket å endre minimumsutvalget for smertestillende legemidler:

  • Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget.
  • Det legges til fotnoter med alternative styrker/legemiddelformuleringer av paracetamol ved langvarig legemiddelmangel hos grossist.

 

Denne høringen skal behandles administrativt.

 

Les mer på siden til  Statens Legemiddelverk her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling