Høring - forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek

07. juli 2020

Høring - forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek

Legeforeningen har fra Legemiddelverket mottatt høringen forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek. Legemiddelverket ber de inviterte høringsinstansene om å kommentere på de foreslåtte endringene.

 

Les mer i vedlegg.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling