Høring - forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek

07. juli 2020

Høringsfrist 17.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling