Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften

26. mai 2020

Høringsfrist 01.06.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling