Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften

26. mai 2020

Høring – gjennomføring av LIS1 som følge av covid-19: forslag om endringer i spesialistforskriften

Innledende kommentarer
Det vises til tilsendt høring av 25. mai d.å. vedrørende endringer i spesialistforskriftens § 18 og endringer i forskrift om trygderefusjon. Legeforeningen har hatt forslaget på høring i organisasjonen og har følgende kommentarer.

Se vedlegg.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling