Høring - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

02. juli 2020

Høringsfrist 24.08.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.

Helsedirektoratet opplyser i sitt høringsbrev at retningslinjen inneholder anbefalinger om ansvarsforhold, organisering, samhandling og kompetanse for overgrepsmottak. Det er 11 anbefalinger fordelt på fire kapitler:

  • overgrepsmottakenes tilbud til overgrepsutsatte (3)
  • overgrepsmottakets målgrupper (2)
  • organisering av overgrepsmottak (4)
  • kompetanse i overgrepsmottak (2)

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen som helhet og hver av de 11 anbefalingene. Direktoratet ønske både begrunnelse og forslag til endringer der høringsinstansene har innspill.

Til hver anbefaling ønske Direktoratet tilbakemelding på følgende:

  • Er anbefalingen tydelig?
  • Er praktisk informasjon nyttig?
  • Forslag til endringer/forbedringer/tiltak

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentet til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 24. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling