Høring - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

02. juli 2020

Høringsfrist 24.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling