Høring - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

02. juli 2020

Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

Legeforeningen takker for anledningen til å gi høringssvar.
Legeforeningen mener Helsedirektoratet har laget en god og presis veileder.

Veilederen er ikke for lang, og informasjonen er tydelig. Det er positivt og riktig at man i de praktiske anbefalingene viser til metodebøker som Legevakthåndboken og retningslinjer fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling