Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

23. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Fra Kunnskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring om NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. Rapporten kan lese i sin helhet her.

 

Departementet sender nå denne rapporten ut på høring, og ber om kommentarer og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket og rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger.

 

Departementet arbeider med flere saker som påvirker opptaksregelverket. Blant annet har regjeringen varslet en stortingsmelding om videregående opplæring, som kan føre til behov for justeringer i opptaksforskriften, både når det gjelder kvalifisering og rangering. Regelverket for opptak vil også påvirkes av oppfølgingen av lovutvalgene for opplæringsloven og for universitets- og høyskoleloven. I forlengelse av dette planlegger departementet en større gjennomgang av hele regelverket for opptak til høyere utdanning som omfatter kvalifisering (opptakskrav) og rangering av kvalifiserte søkere.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 11. november 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling