Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

23. september 2020

Høring - NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) høring om NIFU – rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning av 15. september 2020.
Legeforeningen har sendt utredningen på bred høring internt i organisasjonen. Legeforeningen vil kommentere høringsforslaget i det følgende, og vil i all hovedsak vektlegge det som omhandler opptaket til medisinutdanningen.

 

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling