Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning

23. september 2020

Høringsfrist 11.11.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling