Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og enkelte nye læringsmål

01. juli 2020

Høringsfrist 05.08.2020

Fristen er utløpt

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høringen Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og enkelte nye læringsmål.

Helsedirektoratet vurdering er at flyttingene og slettingene av læringsmål ikke vil gi påvirkning på det faglige innholdet i spesialistutdanningen. Grunnlaget for høringen er spesielt forslagene til nye læringsmål i spesialistforskriften da disse kan medføre faglig endring for legene i spesialisering (LIS). Helsedirektoratet opplyser om at antallet nye læringsmål er holdt til et minimumsantall med tanke på kort tidsfrist for høring.

 

Det foreslås 7 nye læringsmål totalt, disse læringsmålene er i følgende spesialiteter:

  • Akutt- og mottaksmedisin (1)
  • Immunologi og transfusjonsmedisin (4)
  • Plastikkirurgi (2)

 

Det foreslås endringer i 12 av 46 spesialiteter; disse spesialitetene er akutt-og mottaksmedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, gastrokirurgi, hjertesykdommer, immunologi og transfusjonsmedisin, indremedisin ved felles indremedisin del 2, plastikkirurgi, revmatologi og thoraxkirurgi.

 

Helsedirektoratet har vedlagt en Excelfil med endringsforslagene. I første arkfane "Oversikt" gis en oversikt over endringsforslagene per spesialitet. Videre kommer en arkfane per spesialitet. I spesialitetsarkene gis årsak til endringsforslaget, Helsedirektoratets vurdering og detaljert oversikt over innholdet i hver endring.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet høringens korte svarfrist.

 

Les mer i bakgrunnsdokumentene til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 5. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling