Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og enkelte nye læringsmål

01. juli 2020