Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og enkelte nye læringsmål

01. juli 2020

Høringsfrist 05.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Eikvar Medisinsk fagavdeling