Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv

26. november 2020

Høringsfrist 25.01.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv.

Direktoratet opplyser at offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har plikt til å avlevere elektronisk pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger har behov for det, tidligst ti år etter pasientens død. Denne standarden setter krav til hvordan arkivmaterialet skal struktureres. Den primære målgruppen for standarden er leverandører av EPJ-systemer som benyttes av virksomheter som er pålagt å avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv.   

 

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemeldinger på hele dokumentet, men ber spesielt høringsinstansene om å vurdere om: 

 

  • standarden inneholder tilstrekkelig informasjon for helhetsforståelsen av avleveringsprosessen

  • kravene er mulige å implementere; spesifikke utfordringer bes kommenteres og begrunnes 

  • eksemplene er dekkende og relevante 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. januar 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv