Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv

26. november 2020

Høringsuttalelse - Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv

Legeforeningen mener at et ambisiøst krav til standardiserte uttrekk på tvers av ulike journalsystemer vil generere økte kostnader for den utøvende helsetjeneste, og fortrenge annen og viktigere IKT-utvikling. Legeforeningen støtter derfor at man begrenser standarden til å omfatte det som kalles "Nivå 1", dvs. en samlet pasientjournal i .pdf-format.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv