Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv

26. november 2020

Høringsfrist 25.01.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv