Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren

23. april 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen Medisinsk fagavdeling