Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren

23. april 2020

Høring: Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren

Legeforeningen takker for mulighet til å gi høringsuttalelse til dokumentet "Innspill til målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgstjenesten".

Legeforeningen mener det er et stort behov for å fasilitere informasjonsflyt mellom
helsevirksomheter samt mulighet til å kvalitetssikre egne resultater. For det videre arbeidet ser vi det avgjørende at klinisk arbeidende leger involveres for å sikre effektive og pasientsikkerhetsfremmende løsninger i den kliniske hverdagen.

 

Les mer i vedlegget.

Saksbehandler

Eirik N. Arnesen | Medisinsk fagavdeling