Innspillsrunde - Forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler - Covid-19

30. april 2020

Høringsfrist 28.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt en innspillsrunde om forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler under koronavirusutbruddet. Det følger av forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler m.m. som følge av utbruddet av koronaviruset § 4 første ledd at "Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge, kan Helsedirektoratet vedta at apotek kun skal utlevere og selge nærmere angitte legemidler til bestemte pasientgrupper."

Helsedirektoratet ber om innspill til utkastene og navn på kontaktpersoner. Kontaktpersoner er nødvendig for å bidra til effektive prosesser hvis det blir aktuelt å utarbeide og forvalte slike prioriteringsbestemmelser. Legeforeningen ber hver forening komme med forslag på 1 kontaktperson hver og innspill til utkastene fra Helsedirektoratet.  

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling