Innspillsrunde - Forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler - Covid-19

30. april 2020

Høringsfrist 28.04.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling