Innspillsrunde - Forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler - Covid-19

30. april 2020

Innspillsrunde - Forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler - Covid-19

Legeforeningen viser til Helsedirektoratets høringsbrev av 22.04.2020 med invitasjon til innspillsrunde om forvaltning av prioriteringsbestemmelser for legemidler under koronavirusutbruddet, med høringsfrist 30.04.2020.

 

Se vedlegg.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling