Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

03. juni 2020

Høringsfrist 09.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marta Bergseng | Medisinsk fagavdeling