Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

03. juni 2020

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Den norske legeforening takker for anledningen til å komme med innspill til ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Utkastet til veileder har vært på intern høring i alle foreningsledd.
Høringsfristen var satt til 18.september 2020.

Overordnet mener Legeforeningen at veilederen er på et detaljnivå som gjør at den ligner en retningslinje, og vi lurer på om dette er tilsiktet. Selv om veileder- og retningslinjebegrepene ofte brukes om hverandre, er veiledere vanligvis mer overordnet.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Marta Bergseng | Medisinsk fagavdeling