Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

25. august 2020

Høringsfrist 27.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høring av nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Helsedirektoratets formål med veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" er å bidra til gode tjenester til denne gruppen. I tillegg er Helsedirektoratets mål å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

 

Veilederen gir anbefalinger om:

  • samarbeid og kompetanse
  • personsentrerte og tilrettelagte tjenester
  • livsfaser og overganger
  • habilitering og bistand i hverdagen
  • helseoppfølging
  • samarbeid med familie, pårørende og verge
  • dokumentasjon og taushetsplikt

 

Veilederen er avgrenset mot temaet tvang og makt, med unntak av forebyggingsplikten. Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og detaljert beskrevet i rundskriv IS 10/2015.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. september 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Marta Bergseng Medisinsk fagavdeling