Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

25. august 2020

Høringsfrist 27.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marta Bergseng Medisinsk fagavdeling