Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

25. august 2020

Høringsuttalelse

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Den norske legeforening takker for anledningen til å komme med innspill til ny nasjonal veileder omgode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
Utkastet til veileder har vært på intern høring.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Marta Bergseng Medisinsk fagavdeling