Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

15. juli 2020

Høringsfrist 23.09.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling