Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

15. juli 2020

Høring - Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

Det vises til Helsedirektoratets høringsbrev om oppfølging etter rusmiddeloverdose (rusbehandling, pakkeforløp).
Legeforeningen har følgende kommentarer til det foreliggende forslaget.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling