Høring av forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

06. januar 2021

Høringsfrist 25.02.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv