Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

12. mai 2021

Høringsfrist 09.06.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling