Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

12. mai 2021

Høring: Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Legeforeningen støtter i all hovedsak strategien, men ønsker å rette fokus mot følgende:  

 

Rekrutteringsutfordringer

Strategien beskriver utfordringer med rekrutteringsgrunnlaget i Norge de siste 20 årene og dagens rekrutteringsutfordringer. Strategien viser til at rekrutteringsutfordringene er ulike for ulike fag. Det gjør det komplisert å gi generiske råd om effektive tiltak. Men det er fire rekrutteringsutfordringer som er like for alle fag og bør få fokus:   

  • midlertidige stillinger svekker forskerrekrutteringen
  • kvinneandelen er lavere med økende akademisk grad  
  • forskere med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i sektoren  
  • utenlandske søkere er overrepresentert i forskerstillinger  

 

Legeforeningen mener at utstrakt bruk av midlertidige stillinger i akademia er et betydelig hinder for forskerrekrutering. Det er en betydelig større andel ansatt i midlertidige stillinger innen UH-sektoren enn i resten av arbeidslivet. Omfanget av midlertidige tilsatte i UH-sektoren svekker rekrutteringen av talenter til norsk forskning og høyere utdanning.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling