Høring - Endring av trinnprismodellen

14. juli 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling