Høring - Endring av trinnprismodellen

14. juli 2021

Høringsuttalelse

Høring - Endring av trinnprismodellen

Legeforeningen viser til høringsnotat av 09.07.2021 med forslag om endring av trinnprismodellen, som innebærer avvikling av første trinnpriskutt for syntetiske legemidler. Trinnpris vil etter forslaget fastsettes i henhold til andre kuttsats som er på henholdsvis 81 prosent og 59 prosent. Forslaget forutsetter endring i legemiddelforskriften §12-15. Det anslås innsparinger på folketrygdens budsjett med mellom 15-100 millioner kroner totalt som følge av foreslått endring.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling