Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven

20. november 2021

Høringsfrist 08.12.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv