Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften

27. mai 2021

Høringsfrist 03.06.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Statens Vegvesen mottatt høringen om forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften).

 

Statens vegvesen skriver at personer som har diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler, og som per i dag har førerkort i klasse AM, S, T, A1, A2, A, B og BE med lengre varighet enn fem år må fremlegge helseattest og fornye førerkortet innen 1. januar 2022. Dette betyr at disse førerkortinnehaverne må gjennomføre helseundersøkelse og få utstedt helseattest, og deretter henvende seg til Statens vegvesen for å få utstedt et nytt førerkort med maksimalt fem års gyldighet. Statens vegvesen foreslår en utsettelse av fristen for å gjennomføre den påkrevde fornyelsen av førerkortet. Dette for å redusere belastningen på fastlegene under den pågående covid-19 pandemien. Det foreslås at fristen for å gjennomføre førerkortfornyelse for personer med diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler settes til 1. januar 2023.

 

Videre foreslås det presiseringer i førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 30 og 31 om helsekrav for diabetes. Hhv. presiseringer relatert til kostholdsregulert diabetes, og ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi. Disse endringsforslagene er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet.

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

 

Les mer på siden til Statens vegvesen her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. juni 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling