Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften

27. mai 2021

Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften

Legeforeningen har fra Statens Vegvesen mottatt høringen om forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften), og takker for anledningen til å avgi en høringsuttalelse.

Endringen i førerkortforskriften som omhandler diabetespasienter ble opprinnelig sendt på høring høsten 2020, og forskriften ble endret fra 1.november 2020. Legeforeningen stiller seg positiv til at det tas hensyn til den store arbeidsbelastningen i fastlegeordningen, slik at fristen for å fornye førerkortet for personer som har diabetes som behandles med blodsukkersenkende legemidler forlenges fra 1.januar 2022 til 1.januar 2023.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling