Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften

27. mai 2021

Høringsfrist 03.06.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling