Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

13. januar 2021

Høringsfrist 25.01.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv