Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

13. januar 2021

Legeforeningens høringssvar - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartemenet, sendte den 31. januar 2021 på høring et forslag om endringer i smittevernloven (portforbud). Fristen for å inngi høringssvar er 31. januar 2021. Legeforeningen kan ikke støtte forslaget. Nedenfor redegjøres det nærmere for årsakene til dette.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv