Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

03. februar 2021

Høringsfrist 01.03.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv