Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

03. februar 2021

Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte den 2. februar 2021 på høring forslag om endringer i forskrift om endringer i akuttmedisinforskriften. Høringsfristen er 16. mars 2021, men etter avtale med departementet har Legeforeningen fått utsatt frist til 19. mars 2021.

HOD foreslår å forlenge fristen av overgangsordning for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt fra 1. mai 2021 til 1. mai 2022, og innebærer en endring av akuttmedisinforskriften § 21. Legeforeningen støtter forslaget.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Christine Palm | Avdeling for jus og arbeidsliv